Loading...

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

OPG Mudronja je tijekom 2020. i 2021. godine provodio projekt “OPG MUDRONJA” sufinanciran u sklopu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” koji se provodi putem lokalne razvojne strategije LAG-a “More 249” te podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije. OPG-u Mudronja je u sklopu ove podmjere dodijeljena potpora od 111.450,00 kn.

 

Cilj projekta je bio kroz kupnju nove opreme postići modernizaciju i unapređenje procesa poljoprivredne proizvodnje i prerade te poslovanja OPG-a Mudronja.

Zahvaljujući ovom projektu te Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Programu ruralnog razvoja nabavljena je sljedeća oprema:

1. MOTORNA PRSKALICA i dodatna oprema

2. MOTORNA KOSA i njeni sastavni dijelovi

3. MOTORNA SJEČKALICA I SJEČKALICA GRANJA

4. 2 MOTORNE PILE

5. AKUMULATORSKA PILA s akumulatorom i punjačem

6. KOPAČICA sa sastavnim dijelovima

7. ROVER FILTER, PUMPA i MJERAČ za prehrambene tekućine

8. MREŽA s prorezom

9. PRIKOLICA ZA TRAKTOR s PRODUŽETCIMA

10. USLUGE KONZULTANTA

 

Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosno kupnja motorne prskalice, motorne kose, motorne sječkalice i sječkalice granja, dvije motorne pile i akumulatorske pile s akumulatorom i punjačem, kopačice sa sastavnim dijelovima, rover filtera, pumpe i mjerača, mreže s prorezom te prikolice za traktor s produžecima, direktno doprinosi ostvarenju cilja natječaja, a to je modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja. Na ovaj način omogućuju se puno brži i kvalitetniji proizvodni procesi koji će u kratkom vremenu omogućiti prijelaz na tržišno orijentiranu proizvodnju te gospodarsku održivost uz postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Također, kupnjom predmetne mehanizacije znatno se doprinosi očuvanju okoliša i prirode te održivom razvoju, upravo zbog činjenice kako će nam ovakva mehanizacija pomoći da iskoristimo svaki segment u našoj proizvodnji bez da išta odbacimo.